1WYBIERZ EKOTERM
 • bo jest to nowoczesne paliwo grzewcze produkowane przez PKN ORLEN, które znajduje zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, piecach przemysłowych oraz technologicznych
 • bo odpowiada on w pełni wymaganiom norm europejskich i krajowych, zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska
 • bo paliwem ekonomicznym ze względu na bardzo wysoką wartość kaloryczną, dlatego jest idealnym źródłem ciepła
 • bo bezobsługowa praca urządzeń na olej grzewczy to oszczędność czasu i pieniędzy, a możliwość automatycznej regulacji temperatury zapewnia komfort w każdym pomieszczeniu, bez względu na pogodę i porę roku
 • bo jego wysoka temperatura zapłonu to bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich w sytuacji przypadkowego zaprószenia ognia w kotłowni
 • bo jego zakupu jest bardzo wygodny dzięki rozbudowanej sieci Autoryzowanych Dystrybutorów. Przeciętny czas dostawy oleju grzewczego EKOTERM to około 24 godziny od momentu zamówienia
2JAKOŚĆ
 • każdy Klient kupujący poprzez sieć naszych Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm zyskuje gwarancję, że zaopatruje się w produkt o najwyższej jakości, odpowiadający w pełni wymaganiom norm europejskich i krajowych
 • EKOTERM spełnia wszystkie wymagania jakościowe dla olejów opałowych określone Rozporządzeniami Ministra Energii i Ministra Finansów
 • nowoczesna technologia produkcji oraz szczegółowy system badań i kontroli na każdym etapie, począwszy od produkcji, poprzez dystrybucję, magazynowanie i sprzedaż służy zapewnieniu stałej jakości produktu

W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy EKOTERM zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także żywotność systemów grzewczych

3TECHNOLOGIA

Instalacja grzewcza zasilana olejem grzewczym EKOTERM jest stosunkowo prostym systemem, w skład którego wchodzą:

 • zbiornik (lub bateria z kilku zbiorników) na olej
 • piec (kocioł) z palnikiem przystosowanym do spalania oleju
 • podgrzewacz wody z zasobnikiem

Podgrzana przez kocioł woda rurami trafia do grzejników i po oddaniu ciepła, schłodzona wraca do kotła.

Zasady magazynowania oleju grzewczego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiorniki na olej grzewczy wykonane są najczęściej z polietylenu PE-HD albo ze stali. Mogą być jedno- lub dwupłaszczowe. Do przechowywania oleju grzewczego stosuje się zbiorniki bezciśnieniowe, umożliwiające magazynowanie paliwa na powierzchni lub pod ziemią oraz w środku lub na zewnątrz budynku.

4SŁOWNIK POJĘĆ

ADE
Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm, firma która współpracuje z ORLEN Paliwa na podstawie umowy handlowej i sublicencyjnej oraz otrzymała świadectwo autoryzacji EKOTERM.

Ekoterm
Olej napędowy grzewczy produkowany przez PKN ORLEN S.A.

Wartość kaloryczna/opałowa
Ciepło uzyskane ze spalenia jednostkowej masy lub objętości paliwa; wyrażana w J/kg, J/m3

5SENT

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w obrocie paliwami opałowymi, polegającymi m.in. na potwierdzaniu przeznaczenia tych paliw za pomocą elektronicznego zgłoszenia w systemie SENT, a tym samym zastąpieniu papierowych oświadczeń o przeznaczeniu Oleju Napędowego Grzewczego, informujemy że od 01 września 2019 r. uruchomiona zostanie możliwość dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego, składanego na formularzu AKC-RU do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Podczas rejestracji ważne jest określenie statusu podmiotu rejestrującego się, jako:

 • pośredniczący podmiot olejowy (PPO), który w zgłoszeniu podaje m.in. numer posiadanej koncesji na obrót Olejem Napędowym Grzewczym lub,
 • zużywający podmiot olejowy (ZPO), który w zgłoszeniu wskazuje m.in.: liczbę, rodzaj, typ oraz moc posiadanych urządzeń grzewczych, a w przypadku urządzeń stacjonarnych- miejsce ich położenia.

Po dokonanym zgłoszeniu właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, wydaje potwierdzenie jego przyjęcia na formularzu AKC-PR/U, który zawiera m.in. numer identyfikacyjny miejsca położenia urządzenia grzewczego stacjonarnego lub numer identyfikacyjny urządzenia grzewczego niestacjonarnego.
Proces rejestracji na PUESC jest opisany w ulotkach informacyjnych wydanych przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową, które dla Państwa udostępniamy.

Z poważaniem,
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Godziny przyjmowania zleceń

Godziny przyjmowania zleceń w dni robocze: 08:00 - 16:00
Godziny przyjmowania zleceń w soboty: nieczynne
Czas realizacji zamówienia od jego złożenia: 24h
Godziny realizacji zleceń w dni robocze: 08:00 - 16:00
Godziny realizacji zleceń w soboty: nie są realizowane

Sposób i forma płatności

Przedpłata - przelew: Tak
Odroczony termin płatności - przelew: Tak
Płatność gotówką przy dostawie: Tak
Płatność kartą: Nie

Dodatkowe informacje

Minimalna wartość zamówienia w litrach: 500L
Długość węża w metrach: 40.50m

Zamów Ekoterm

 
Zamów paliwo